© Copyright  Robin Hood Boechout 2015  Alle rechten voorbehouden
Laatste update 21/03/2018 -bestuur
BELGISCH  R E G LE M E N T NA T UURHANDBOOG S CH IETE N “3D Nationale Technische Commissie:     Vertaling van het Reglement goedgekeurd door de UC/CE  in maart 2016     
INHOUD 1 Inleiding 2 Algemeen 2.1 Leeftijdscategorin 2.2 Boogcategorieën 2.3 Technische Wedstrijdaspecten 2.4 Scorefiche 3 Het Parcours 3.1 Samenstelling Van Het Parcours 3.2 Inrichting Van Het Parcours En Veiligheid 3.3 Vormvereisten Van De Doelen 3.4 De Schietpaaltjes 4 Schuttersmateriaal 4.1 De Pees 4.2 De Stabilisator 4.3 De Pijlen 4.4 De Pijlpunten 4.5 De Loper 4.6 Hulpmiddelen Ter Controle Van De Treklengte 4.7 Het Vizier 4.8 Optische Hulpmiddelen En Nota’s 4.9 Materiaalpech 5 Verloop Van De Wedstrijd 5.1 Algemene Regel 5.2 De Peesgreep 5.3 Tijdslimiet Voor Het Schieten 5.4 Puntentelling 5.5 Noteren Van De Scores 5.6 Een Geschoten Of Verloren Pijl 5.7 Bij Gelijke Scores 6 Functies En Verantwoordelijkheden 6.1 Organisator 6.2 Peloton oversten 6.3 Scheidsrechters 6.4 Jury 7 De Ethische Code En De Strijd Tegen Doping 8 Belgisch Kampioenschap 8.1 Minimaal Aantal Wedstrijden 8.2 Prijsuitreiking En Aantal Medailles 8.3 Onderscheidingen Rba
download PDF