¬© Copyright  Robin Hood Boechout 2015  Alle rechten voorbehouden
Laatste update 21/03/2018 -bestuur
SCHATTEN VAN AFSTANDEN
Bij het schieten van een FITA Field (onbekende afstanden) of een Forest round zal men afstanden schatten van doelen die men nog nooit eerder heeft gezien. Voor de meeste veldschutters is deze tak van sport het meest uitdagende van het veldschieten. Als men een veldwedstrijd wil winnen zal men zeer bekwaam moeten zijn in het schatten van afstanden. Wat dan weer inhoudt dat men hier veel op moet oefenen. Al is het begin moeilijk onthouden, alle veldschutters zijn begonnen zonder enigerlei ervaring en het is niet zo moeilijk als men denkt. De meeste schutters zitten er na een paar keer uitproberen en oefenen vrij dichtbij. Onthoud wel dat zelfs de besten, de topschutters, wel eens van de wijs worden gebracht en in de "maling" genomen. Er worden veel technieken gebruikt voor het schatten van afstanden. In alle gevallen zal je er veel voor moeten oefenen. De beste oefeningen zijn die waarbij men in het veld loopt, de afstand schat tot bijv. een boom of een ander voorwerp en dan de afstand controleert door deze af te stappen om de geschatte afstand te controleren. Het schieten van veel veldwestrijden op onbekende afstanden draagt aanzienlijk bij tot het verkrijgen van ervaring in het schatten van afstanden. Sommige schutters proberen op een gemakkelijke manier onder het schatten uit te komen door bepaalde onderdelen van hun uitrusting als vergelijking op een voorwerp met een bekende afmetingen te gebruiken. Dit kan werken, maar dan alleen als je precies de afmetingen van het voorwerp (het doel of blazoen) weet. Veel topschutters beweren dat deze methode niet nauwkeurig genoeg is,andere beweren dat ze niet zonder deze methode kunnen. Onverschillig welke methode je wilt gebruiken, je zal moeten oefenen om zeker te zijn van je methode. Een advies is dan ook: probeer alles uit en gebruik van alle methode een beetje. Let wel op het volgende: Conform de reglementen, mag men geen materialen gebruiken die "gemodificeerd" zijn met als doel behulpzaam te zijn bij het schatten van
Hoe te voorkomen dat je in de mailing wordt genomen bij het afstand schatten? Als men zich in een lichte omgeving bevindt en het doel in een donkere omgeving, zal men de afstand eerder te lang/ver inschatten Als men zich in een donkere omgeving bevindt met het doel in een lichtere omgeving, zal men de afstand eerder te kort inschatten. Wanneer je op een open veld of over open water schiet kan het voorkomen dat men er op beide manieren "in tuint", maar waarschijnlijk zal men de afstanden te kort inschatten. Als het doel geplaatst is in een "corridor" of een "gang" van bomen, zal men de afstand waarschijnlijk te lang/ver inschatten. Als je over een vallei moet schieten, zal je de neiging hebben de afstand te lang/ver in te schatten. Als je op een doel schiet waar het niet mogelijk is de grond de gehele weg naar het doel te volgen, zal je de neiging hebben om de afstand te ver in te schatten. Een opwaarts doel op een heuvel wordt meestal te kort ingeschat, zodat je er waarschijnlijk een paar meter bij op moet tellen. Probeer ook hier de horizontale afstand in te schatten. Dit zal meestal de juiste afstand het dichtst benaderen. Een benedenwaarts doel op een heuvel wordt meestal te ver ingeschat, zodat men waarschijnlijk een paar meter van de afstand moet halen. Probeer de horizontale afstand in te schatten. Dit zal meestal de juiste afstand het dichtst benaderen. Volgende Volgende
042